Leczenie zakrzepicy

Zakrzepica żylna dziś leczona jest przede wszystkim związkami heparyny, które podaje się pacjentowi zarówno dokrewnie, za pomocą kroplówek, jak i w innych formach. Takie leczenie daje zazwyczaj natychmiastowe rezultaty w momencie, gdy objawy są na tyle poważne, aby wskazywać na konieczność hospitalizacji.

Leczenie zakrzepicyW sytuacji, gdy występuje ostra niewydolność krążenia stosuje się specjalistyczną embolektomię, czyli usunięcie za pośrednictwem cewnika istniejącej w żyle skrzepliny. W sytuacji, gdy chory z zatorowością płucną nie reaguje na standardowe leczenie, możliwe jest również rozpuszczenie skrzepliny przez cewnik zamontowany bezpośrednio w miejscu występowania skrzepliny. Trombektomia, zarówno przezskórna, jak również operacyjna stosowana jest jedynie w przypadku, gdy zasinienie kończyn nie ustępuje i może prowadzić do konieczności amputacji; zabieg ten polega na usunięciu skrzepliny przez specjalny cewnik z balonikiem.

Zapobieganie nawrotom

Bardzo istotna jest w przypadku zakrzepicy profilaktyka choroby. Szacuje się, że około 30% chorych, którzy nie stosują żadnej profilaktyki po ataku zakrzepicy choruje na nią powtórnie w ciągu ok. 5 lat. Zazwyczaj stosowane jest specjalistyczne leczenie za pomocą leków doustnych przeciwzakrzepowych. Jeśli nie występuje zagrożenie dla życia pacjenta, reszta leczenia oraz profilaktyki odbywa się w domu, z regularnymi wizytami u lekarza. Zazwyczaj leki podaje się do sześciu miesięcy. Krótsze podawanie zwykle wiąże się z ustąpieniem źródła problemu – występuje to np. u pacjentów, u których zakrzepica pojawiła się wskutek unieruchomienia, a którzy znów zaczęli uprawiać aktywność. Długofalowe leczenie stosowane jest jedynie u pacjentów, którzy indywidualnie zostali uznani za będących w grupie wysokiego ryzyka nawrotem choroby.