Przyczyny zakrzepicy

Przyczyny zakrzepicy zostały przez specjalistów podzielone na trzy istotne grupy. Pierwszą grupą przyczyn są mechaniczne uszkodzenia żyły. Mogą one powstawać zarówno na skutek samego urazu żyły, jak również w wyniku przebytego zapalenia bądź innego schorzenia naczyń krwionośnych.

Druga grupa przyczyn obejmuje jako główny powód zastój żylny. Najczęstszymi przypadkami występowania tych przyczyn jest długotrwałe unieruchomienie, które typowe jest dla osób starszych z urazami kończyn dolnych. Może jednak występować również u kobiet w okresie okołoporodowym – zakrzepica płucna uważana jest za jeden z głównych powodów zgonów matek po porodach. Do tej grupy zaliczają się również osoby skrajnie otyłe, a także te, które nie mają aktywności fizycznej i długotrwale siedzą albo leżą. W skrajnych przypadkach przyczyną pojawienia się zatorowości żylnej może być również… lot samolotem, który wynosi ponad 6 godzin.

Trzecia grupa objawów o te objawy, które występują w związku ze zwiększoną krzepliwością krwi. Są to objawy typowe dla kobiet w ciąży, a także stosujących leki antykoncepcyjne czy terapię hormonalną. Przyczyny te aktualne są też w okresie okołooperacyjnym. Zalicza się tu także osoby, które przebyły bądź wciąż chorują na nowotwory. Co ciekawe, do zagrożonych zakrzepicą z tej grupy przyczyny należą osoby nałogowo palące papierosy.

Grupy zwiększonego ryzyka

Ryzyko wystąpienia zakrzepicy wzrasta wraz z wiekiem chorego. Najczęściej na chorobę zapadają osoby po 60 roku życia. Co więcej, również u osób młodszych, zwłaszcza kobiet, pojawia się zakrzepica – przyczyny leżą zwykle w… ciąży. Według lekarzy to właśnie w okresie ciąży rośnie ryzyko powstania zakrzepicy żył głębokich. Podobne zagrożenie może nieść za sobą przedłużająca się terapia hormonalna.

Zakrzepica jest chorobą, która może rozwijać się bardzo szybko u osób poddawanym zabiegom chirurgicznym. Szacuje się, że w szpitalach około 10% zgonów po operacjach wynika z pojawienia się zakrzepicy płucnej – groźnej i praktycznie w wielu przypadkach od razu śmiertelnej.

Lekarze przestrzegają również przed zauważaną w ostatnich czasach zależnością, kiedy ostre ataki zakrzepicy zdarzały się przede wszystkim w okresie hospitalizacji chorego. Szacuje się, że nawet około 65% przypadków zakrzepicy, głównie płucnej, ma związek z długotrwałą hospitalizacją, dlatego istotne jest, aby lekarz prowadzący pacjenta wykonywał w tym kierunku odpowiednią diagnostykę.

W grupie ryzyka znajdują się również osoby, które cierpią z powodu nowotworów. Badania wskazują, że choć to nadal nowotwory wiodą prym, jeśli chodzi o liczbę zgonów chorych, to jednak zakrzepica bardzo im nie ustępuje. Obecnie uważa się, że u chorych na nowotwory, którzy nie umierają z powodu samego raka, drugim pod względem częstotliwości występowania powodem śmierci jest właśnie zakrzepica.

Szczególne na zakrzepicę narażone są osoby, które mają bardzo mało ruchu. Każdego roku chorobę diagnozuje się u kilkunastu procent osób, które są trwale unieruchomione; dotyczy to głównie osób starszych, np. cierpiących na uszkodzenia kończyn dolnych czy kręgosłupa.